Kontakty

  NORD BOHEMIA CANIS

  IČO: 22850546
  U Pergamenky 3
  170 00, Praha 7

  Adresa pro korespondenci:
  NORD BOHEMIA CANIS
  František Švec
  V Loužku 91, 413 01, Kleneč
  tel. 736 276 224

  Telefon pro výstavy: +420 720 633 732 (Ing. Kuntová)
  pondělí - pátek, 8 - 18 hodin

  E-mail: nordbohemiacanis@seznam.cz

  souřadnice výstavistě: Loc:50°32'13.01"N, 14°9'2.66"E

  Číslo účtu spolku: 2395094329/0800
  Číslo účtu (i pro přihlášky na výstavu): 2000712859/2010
  IBAN: CZ51 2010 0000 0022 0071 2861, BIC: FIOBCZPPXXX

  Předseda organizace:
  František Švec
  Kontakt: svecklenec@seznam.cz
  Tel. +420 736 276 224

  Další členové výboru:
  Eva Hájková
  Miroslava Hohenbergerová
  Ing. Marta Kuntová
  Marie Novotná
  Ing. Marta Vykusová
  Miloslav Šnobr

   

  Spolek Nord Bohemia Canis je neziskovou, zájmovou organizací, která vznikla v listopadu 2010.

  Cíle činnosti
  Cíle sdružení jsou:

  • sdružovat formou členství příznivce kynologie a zájemce o kynologii, kteří tuto činnost vykonávají v souladu se stanovami sdružení, předpisy Českomoravské kynologické unie a mezinárodní kynologické organizace FCI v oblasti chovu, výcviku a sportovní činnosti
  • podílet se prostřednictvím volených zástupců sdružení na řízení a činnost jedné z členských organizací ČMKU

  Formy činnosti (a náplň)

  • Poskytovat poradenskou činnost, prohlubovat teoretické a praktické znalosti v zájmovém chovu psů a jejich výcviku, zajišťovat kynologickou sportovní činnost, propagovat na veřejnosti kynologii, zájmový chov psů, pořádat kynologické akce a soutěže. Spolupracovat s kynologickými organizacemi, které se zabývají zájmovou a sportovní kynologií, ochranou přírody a ochranou zvířat. Bojovat proti jakémukoliv týrání zvířat. Poskytovat obecně prospěšnou činnost v rámci kynologie jako je například podpora útulků pro opuštěné psy a podobně. Soustřeďovat a poskytovat informace z oblasti kynologie, které mohou sloužit jak členům sdružení, tak ostatním kynologům. Vést osvětovou činnost v oblasti kynologie.
  • Další formy a konkretizaci činnosti, která směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání tak, jak jsou stanoveny zejména v čl. I stanoví členská schůze.