Zaškrtněte si 25. dubna - bude členská schůze

Členská schůze bude opět v Litoměřicích  v budově školy u parku (park u gymnázia)

25. 4.
Prezence od 17.30. hodin. 

Občerstvení opět zajištěno ve známé kvalitě.