Připravuje se podzimní členská schůze

Máme za sebou krajskou výstavu 6. 10. 2012 a teď je třeba letošní rok vyhodnotit na členské schůzi.
Zaškrtněte si v kalendáři termín -

čtvrtek 29. 11. 2012 od 17:00 hod.
v prostorách „Gastro centra Pohoda“ - Žižkova ulice (u Jiráskových sadů) v Litoměřicích;

Zároveň se už připravuje mezinárodní výstava pro rok 2013. I to bude jedním z bodů chystané členské schůze.