Před Vánocemi se sejdeme 11. 12.

Prosincová členská schůze

se bude konat 11. 12. od 18 hodin
na obvyklém místě - tedy v domově mládeže střední školy Pohoda (místnost u jídelny) u centrálního parku, tj. ulice Žižkova 2, Litoměřice

Program dostanete v pozvánce. A bude i svíčková.