Poděkování za pomoc při krajské výstavě

Výstavní výbor děkuje všem členům organizace, kteří pomáhali při podzimní (2012) krajské výstavě. Počasí se vyvedlo, máme i kladné ohlasy na samotnou výstavu.