Mikulášská a vánoční schůze dohromady 8. 12. 2016

Předvánoční a vlastně i mikulášská členská schůze se bude konat

8. 12. 2016 od 18 hodin

opět v jídelně domova mládeže střední školy Pohoda Žižkova 866/2
(u parku, naproti gamnáziu)

Program dostali členové v pozvánce.

Občerstvení jako vždy zajištěno.