Jarní členská schůze 28. 4. 2016


ZVEME VŠECHNY ČLENY

28. 4. 2016

od 18 hod.  do učňovského střediska POHODA, Žižkova ul., u parku, u pomníku


                Program:
                1. Zahájení a určení zapisovatele
                2. Volba návrhové komise
                3. Předání darů oslavencům
                4. Zpráva předsedy NBC
                5. Zpráva ekonoma
                6. Zpráva revizní komise
                7. Přijetí nových členů
                8. Různé - občerstvení
                9. Diskuse
              10. Usnesení
              11. Závěr