Aktuality

Vážení vystavovatelé,

 

výstavní výbor NORD BOHEMIA CANIS Litoměřice se po přehodnocení současné situace rozhodl nekonat MVP v plánovaném termínu měsíce května 2020.
Termín výstavy se snažíme přesunout na příznivější dobu, a to 8.-9.8.2020 (termín podléhá schválení ČMKU a FCI).

 

Vystavovatelé, kteří již mají své psy přihlášeni, se mohou rozhodnout, zda budou chtít v náhradním termínu přihlášky ponechat, či mohou požádat o storno s vrácením výstavních poplatků.
Po odsouhlasení nového termínu výstavy bude v Dog Office výstava zpřístupněna i pro nové přihlášky.

 

Prosíme také o shovívavost v otázce rozhodčích. Z pochopitelných důvodů nemůže být zachován původní návrh pro posuzování jednotlivých plemen. Nový návrh bude zveřejněn později.

 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše stránky.

 

Výstavní výbor NBC

 

 

 

 

DogOffice - ONLINE přihláška