propozice na krajskou výstavu a přihláška také zde: